Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksMeråker VGS > Om skolen

Meråker videregående skole


Meråker vgs

Meråker videregående skole er en av landets minste, og samtidig en av landets mest kjente videregående skoler. Skolen har per i dag knappe 200 elever. Hverdagen ved skolen er preget av idrett, men vi har også elever som går studiespesialisering uten idrett.

Utdanningstilbudet i Meråker

Meråker videregående skole tilbyr fordypning innen følgende idretter:
  • Langrenn
  • Skiskyting
  • Rifleskyting
  • Fotball
  • Håndball
  • Friluftsliv

I tillegg velger elevene studieretning, idrettsfaglig eller studiespesialisering.

Treningstilbudet er det samme for alle elever. I treningssammenheng gjøres det ikke forskjell på elever etter studieretning eller andre forhold. Det eneste unntaket er de elevene som går studiespesialisering uten fordypningsidrett.

Idrettsfag

Alle landslinje-elevene og mange av de andre elevene går idrettsfag. Rent praktisk innebærer det fire treningsøkter i uka innen fagene toppidrett og aktivitetslære. I tillegg til de praktiske fagene har man teorifagene treningslære, treningsledelse og Idrett & samfunn. Vanlige fellesfag som norsk og matematikk kommer selvfølgelig i tillegg.

Studiespesialisering

Skolen tilbyr realfagene Kjemi og Fysikk, samt R2 matematikk. Dette kvalifiserer til høyere studier innen blant annet medisin, tannlege og ingeniør.

Elever på studiespesialisering kan delta i de samme treningsgruppene og følge samme treningsopplegg som elevene på idrettsfag.

Spissa toppidrett

Gjennom et samarbeid med Olympiatoppen tilbyr skolen et begrenset antall elever muligheten for å ta VG3 over to år for å bedre mulighetene til å kombinere satsing på idrett og skolegang.

Fremmedspråk

Skolen tilbyr tysk som fremmedspråk.

Alle kan søke!

Vi har landslinje innen langrenn og skiskyting, som gir en enkel og smidig inngang til MVS for søkere som ikke kommer fra Nord Trøndelag. Landslinjeplassene er øremerket idrettsfag.

Friere skolevalg er innført i år. (Link til informasjon fra regjeringen.no) Dette innebærer at elever fra hele landet fritt kan søke seg til Meråker, også søkere til studiespesialisering.

En del elever som til nå har søkt seg inn på landslinjetilbudet hos oss, har primært ønsket å gå studiespesialisering. Tidligere var disse elevene avhengig av gjesteelevsgaranti fra eget fylke for å få lov til dette. Med friere skolevalg er gjesteelevsgarantien er ikke lenger nødvendig.

Mer om skolen

Meråker videregående skole har, og har hatt idrettselever fra flere andre land. Finland, Sverige, Estland, Danmark, Østerrike og USA.

Skolen er populær innen skyttermiljøet fordi den har landets eneste offentlige skyttertilbud.

Universitetstilbud

I lokalene til MVS tilbyr NORD universitet en mulighet for høyere utdanning, slik at en kan fortsette med idrettsstudier her etter man har fullført videregående. Studiene går med redusert fart, og er tilpasset konkurranser og samlinger. Nord universitet sin avdeling i Meråker har per i dag ca 50 studenter.

Postadresse

Meråker videregående skole
7530 Meråker

Telefoner:

Ekspedisjon: 74 11 40 80
Sentralbord: 74 11 41 00
Kantine: 74 11 50 51
Arena Meråker: 74 11 50 52

E-post

meraker.vgs@ntfk.no

Pressebilder

​​

Meråker videregående skole

Adresse: Sentrum, 7530 Meråker

Sentralbord: 74 11 41 00

Ekspedisjon: 74 11 40 80

E-post: meraker.vgs@ntfk.no